​​​​​

1. Co oznacza skrót PSeAP?

Skrót PSeAP oznacza Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

2. Co to jest e-u​sługa?

Usługa jest to czynność świadczona przez jednostki województwa podkarpackiego na rzecz swoim mieszkańców. Na portalu urzędy oferują swoim mieszkańcom możliwość skorzystania z usługi elektronicznego złożenia wniosku bądź wydrukowania formularza.

3. Jak znaleźć e-usługę?

Usługę można wyszukać na kilka sposobów:
 • wyszukanie interesującej usługi za pomocą wyboru odpowiedniej kategorii, a następnie wybranie konkretnego działu i ostatecznie wniosku
 • wyszukanie usługi za pomocą interaktywnej wyszukiwarki urzędów w postaci mapy. Po kliknięciu w ikonę mapy zostaniemy przekierowani do kolejnego okna, w którym możemy wybrać urząd z listy bądź klikając w tekst „Wybierz na mapie” wybrać urząd z mapy. Szukając np. konkretnej gminy musimy najpierw określić w jakim powiecie znajduje się dana gmina, a następnie wskazać interesująca nas gminę. Po wskazaniu jednostki system automatycznie wyświetli nam katalog usług dla tej jednostki
 • wyszukanie usługi za pomocą tradycyjnej wyszukiwarki usług, poprzez wpisanie nazwy usługi
 • wybranie usługi z alfabetycznej listy usług.

4. Jak znaleźć jednostkę?

W celu zapoznania się z danymi dotyczącymi konkretnego urzędu należy go wskazać za pomocą jednego z trzech sposobów:
 • Wybrać z listy urzędów.
 • Wyszukać za pomocą wyszukiwarki.
 • Wyszukać za pomocą interaktywnej mapy.Po kliknięciu w ikonę mapy zostaniemy przekierowani do kolejnego okna, w którym możemy wybrać urząd z listy bądź klikając w tekst „Wybierz na mapie” i wybrać urząd z mapy. Szukając np. konkretnej gminy musimy najpierw określić w jakim powiecie znajduje się dana gmina, a następnie wskazać interesująca nas gminę.

5. Jak sprawdzić status sprawy?

Status sprawy można sprawdzić w dwojaki sposób:
 • bezpośrednio na portalu;W celu sprawdzenia statusu toczącej się sprawy podajemy numer wniosku oraz numer identyfikacyjny (id) nadany przez urząd podczas składania wniosku i wybieramy ikoną "Sprawdź". Na dole strony zostają wyświetlone wnioski prowadzone pod podanym identyfikatorem oraz ich statusy.
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.Przekierowanie na platformę ePUAP następuje po wybraniu ikony "Sprawdź przez ePUAP"

6. Jak złożyć wniosek do Urzędu?

Jeśli chcemy złożyć wniosek w danym urzędzie klikamy w nazwę usługi. Po wykonaniu tej czynności system udostępnia nam szczegółowe wymagania dotyczące usługi w wybranym urzędzie. Usłu
ga może zawierać:
 • wniosek do pobrania, który należy wydrukować i złożyć w urzędzie drogą tradycyjną;
 • przekierowania na platformę ePUAP, za pomocą której złożymy wniosek elektronicznie.​​​​